6

KLEJENIE I ŁĄCZENIE KIESZENI NA SPRĘŻYNY

Linia do klejenia i łączenia materacy sprężynowych (pudełko i kieszeń).
Jest to elastyczne, ale w pełni zautomatyzowane rozwiązanie, rolki sprężyn rozwijane są automatycznie i za pomocą 2 robotów antropomorficznych ładowane są w dokładnym punkcie procesu produkcyjnego.
Jedyną operacją ręczną jest ustawienie 4 padów.
Roboty podnoszą i ustawiają poliuretan, filc i sprężyny.
Główną zaletą tego rozwiązania jest elastyczność produkcji i radykalne zmniejszenie wymaganej siły roboczej.

 Maszyny w linii: AX-ROBOT AX-H NT NTS AX-PR NTD RF RM USC

6 – KLEJENIE I ŁĄCZENIE KIESZENI NA SPRĘŻYNY