3

KLEJENIE I CIĘCIE

Linia klejenia i cięcia składa się z: walcarki, stołu montażowego, prasy i obcinarki.
To rozwiązanie, które ma na celu uzyskanie produktu doskonałego, o odpowiednich wymiarach na końcu procesu produkcyjnego.
Rozwiązanie to ma tę zaletę, że eliminuje konieczność manipulacji materiałem, a tym samym zajmuje dużo miejsca i pracy, eliminuje konieczność przycinania produktu po procesie klejenia, zmniejsza liczbę operacji na maszynie do cięcia przed procesem produkcyjnym i jest w stanie uzyskać produkty o niestandardowych wymiarach na końcu procesu produkcyjnego.

 Maszyny w linii: AX-R+ NTS AX-PRL AX-T 

3 – KLEJENIE I CIĘCIE