Linie produkcyjne Aper

1 - STANDARDOWA MASZYNA WALCOWA
1 -STANDARD ROLLING MACHINE
Aper production lines
2 – KLEJENIE I SUSZENIE
Aper production lines
3 – KLEJENIE I CIĘCIE
Aper production lines
4 – KLEJENIE KIESZENI SPRĘŻYN
Aper production lines
5 – ŁADOWANIE, KLEJENIE, MONTAŻ, CIĘCIE I PALETYZACJA
Aper production lines
6 – KLEJENIE I ŁĄCZENIE KIESZENI NA SPRĘŻYNY
7 – LAKIEROWANIE, SPRZĘGANIE I WIERCENIE
8 – OPRYSKIWANIE, ŁĄCZENIE I PRZYCINANIE
9 – KLEJENIE, SUSZENIE, PAKOWANIE I PALETYZACJA
10 – KLEJENIE, SUSZENIE, SPRZĘGANIE I PALETYZACJA