8

 התזה, הצמדה וחיתוך

מערכת למינציה אוטומטית המאפשרת טעינה אוטומטית של הרפידות, הצמדה וקידוח.
מערכת זו מיועדת לייצור בידוד לדוודים.
הרובוט מרים מהפלטה את יריעת הPVCאו ה ABSואת הריפוד המשמש כחומר מבודד ומעביר אותם להדבקה. בהמשך הם עוברים לקידוח או להכנה לקידוח.

 

 AX-ROBOT AX-2 AX-T AX-ROBOT

8- התזה, הצמדה וחיתוך