6

SPRINGS BOX GLUING AND COUPLING

מערכת למינציה עבור מזרני קפיצים (כיס ובונל).
זוהי מערכת אוטומטית לחלוטין, אך בו בזמן גמישה ונוחה. גלילי הקפיצים נפרשים אוטומטית ומועברים באמצעות שני רובוטים אנתרופומורפיים בצורה מדויקת לנקודה הבאה בתהליך הייצור.

הפעולה הידנית היחידה הנדרשת היא למקם את ארבעת הרפידות.
הרובוטים מרימים ומעבירים את הפוליאוריתן, הלבד והקפיצים.
היתרון המרכזי של מערכת זו הוא הגמישות בתהליך הייצור וצמצום משמעותי של כוח האדם הנדרש.

 

 MACHINES IN LINE: AX-ROBOT AX-H NT NTS AX-PR NTD RF RM USC

הדבקה והצמדה של מזרני קפיצים