4

הדבקה של מזרני קפיצים

מערכת למינציה הפועלת על בסיס דבקים דו-רכיביים ומורכבת משולחן הרכבה, מכבש ומכונה להדבקת הרפידות.
המערכת מיועדת לייצור מזרני קפיצים (כיס ובונל) תוך ניצול היתרונות הקיימים בשימוש בדבקים על-בסיס מים.
היתרונות המרכזיים של מערכת זו הם קצב העבודה המהיר, איכות ההדבקה, והשימוש הפשוט והנוח.

 AX-R+ AX-CAT NT NTS AX-PRL AX-L

הדבקה של מזרני קפיצים