10

10- הדבקה, ייבוש, הצמדה והעמסה על פלטות

טעינת הרפידות מתבצעת באופן ידני, אך כל שאר התהליך הוא אוטומטי. זוהי מערכת גמישה ביותר, שביכולתה לסרוק ולזהות את המוצר ולהביא אותו לשלב הסופי בו הוא מוכן לשילוח או להעברה לשלב הייצור הבא.

 AX-R+ AX-IR NT AX-PR2 AT1 AX-S

10- הדבקה, ייבוש, הצמדה והעמסה על פלטות